Informácie

Väčšia miestnosť

Väčšia miestnosť

So začlenením priľahlej miestnosti sú rozmery miestnosti dosť veľkorysé. Ako navrhujete, prechod medzi priestormi sa dá vykonať pomocou oblúka, ale s rovnými tvarmi, nie polkruhovými (menej súčasnými). Môžete tiež hrať s výškou stropu jednoducho, bez postranných stĺpikov. Rozmiestnite priestory tak, ako vidíte na obrázku, v ktorom sme zabudovali nábytok a pohovku, ktorú označíte. Umiestnenie pohovky vymedzuje oblasti.